Gayby Baby

r. Maya Newell|Austrália|2015|1h 25m

Gus, Ebony, Matt a Graham sú deti teplých rodičov. Ako každé deti, aj ony dospievajú a zápasia s každodennými životnými výzvami, ktoré sú úplne rovnaké ako v prípade ich vrstovníkov z iných rodín. So životom predsa zápasíme všetci – bez ohľadu na akékoľvek rozdiely. A niekedy zápasí aj život s nami a našou predstavou o jeho naplnení. Kde je tá stredná cesta, ten kompromis? Ako sa cítia deti vyrastajúce v teplých rodinách?

Tento film nemá naplánované žiadne premietania.
×