Loev

r. Sudhanshu Saria|India|2015|1h 32m

Loev je skomoleninou anglického „love“ – láska, milovať. Dá sa využiť, trochu detinsky, keď chcete, no vlastne ani nechcete, vyjadriť city.

Road movie, ktorá rozhodne nie je Bollywoodom ani Tollywoodom, ale má veľmi blízko k americkým indies, je celovečerným debutom indického režiséra Sudhanshu Sariu. Tak trochu bezstarostná jazda, počas ktorej si Jay, prichádzajúci do Bombaja na služobnú cestu, a Sahil, aspoň na chvíľu hodiaci za hlavu nezhody s frajerom, prevetrajú hlavy. Žiaden dramatický coming out, ani kameňovanie. Keďže v Indii sa homosexualita považuje za neexistujúcu a rozširovanie čo i len rečí o nej je trestné, Loev sa nakrúcal v totálnom utajení. Nehetero orientácia je v Sariovom filme totiž normálom.

Tento film nemá naplánované žiadne premietania.
×