Pieseň o sivom holubovi

r. Stanislav Barabáš|Československo|1961|1h 39m

Zrelý debut Stanislava Barabáša je ako prvý impulz obdobia rozmachu slovenskej filmovej tvorby v šesťdesiatych rokoch minulého storočia melancholickým, baladickým pohľadom na ľudské osudy uprostred národného odboja očami detí. Výraznosť postáv, pravdivosť situácií a prirodzenosť hereckého prejavu sa v kontexte vtedajšej štylistiky slovenského filmu, vyznačujúcej sa divadelnosťou, pociťovali ako zreteľné nóvum. Dej sa odohráva v slovenských horách na konci druhej svetovej vojny. Poviedkový film je pocitovým záznamom vojnových príbehov troch dedinských chlapcov rôzneho veku. Vzájomne prepojené epizódy majú osobitú, poetickú atmosféru. Trochu problematické je tragické zakončenie filmu. V slovenskej kinematografii sa týmto dielom definitívne udomácnili emócie, lyrika a poézia.

Tento film nemá naplánované žiadne premietania.