×
KinoKlub Aplikácia zadarmo
×
KinoKlub Aplikácia zadarmo

Zachor – pamätaj

r. Ľubo Stacho, Monika Stacho|Slovenská republika|2018|55m

Projekt Zachor (2015 – 2017) mapuje pamäť miesta Laskár neďaleko Novák, kde bol v rokoch 1941 až 1944 pracovný a koncentračný tábor pre židov. Väzni boli zbavení nielen hospodárskych a sociálnych, ale aj základných občianskych a ľudských práv. Pod hrozbou deportácií podávali mimoriadne pracovné výkony, čím zabezpečili nielen samofinancovanie tábora, ale aj profit pre slovenský štát. O svojich spomienkach na tábor, v ktorom boli internovaní a prežili tam časť svojej mladosti, hovorí päť pamätníkov. Z ich výpovedí sa dozvedáme o neuveriteľnej ľudskej túžbe žiť a prežiť, nerezignovať ani v tých najťažších situáciách.

Tento film nemá naplánované žiadne premietania.